Skip to content

Bibliography

Bibliografie, een keuze / Bibliographie (Auswahl) / Selected Bibliography:

2011

•     Werken in wijsheid, diverse auteurs, afbeeldingen en omslag Jeroen Olthof, uitgave Ten Have, Kampen

•     Aan het werk 6, Jeroen Olthof – Berlin Stadt ohne Grenzen, uitgave Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

2010

•     Jeroen Olthof – Schatten der Vernunft, diverse auteurs, monografie, uitgave Zeno Projects, TAB-Timmer Art Books, Oosterhout
•     Art for Sure – Aegon Art Collection, tekst Carel Blotkamp, Ad ‘s Gravesande, Corrie van der Veen, Aegon N.V., Den Haag

2009

•     Quaternio IV, Text Christoph Tannert, Herausgeber Project Quaternio 2009, Berlin, Deutschland
•     Text, Edited by Niall MacMonagle, title page ‘Landscape on a Wing’ Jeroen Olthof, Published by The Celtic Press, Dublin Ireland

2002

•     Akku 2002, De hedendaagse professionele kunstenaars in Nederland, biografisch handboek, tekst P.M.J.E. Jacobs, Stichting Studiecentrum voor Beeldende Kunst, Tilburg

2001

•     Het Romantisch Verlangen van Jeroen Olthof, tekst Aernout Hagen, Kunstbeeld, tijdschrift voor beeldende kunst, 
P/F – Kunstbeeld v.o.f., Rijswijk

1999

•     Poetry Now, Leaving Certificate English Poetry Ordinary Level, Edited by Niall MacMonagle, Cover painting ‘Hectic Tulips’ by Jeroen Olthof, Published by The Celtic Press, Dublin Ireland
•     Poetry Now, Leaving Certificate English Poetry Higher Level, Edited by Niall MacMonagle, Cover painting ‘Sheltered’ by Jeroen Olthof, Published by The Celtic Press, Dublin Ireland

1997

•     Jeroen Olthof, tekst Catherine Ginsberg, Kunstwerk, het magazine voor moderne en hedendaagse kunst, Art Publishers, Bunnik

1996

•     De fascinatie van Jeroen Olthof, tekst Corrie van der Veen, tijdschrift Inter Aegon, Aegon verzekeringen, Den Haag
•     In gesprek met Vermeer, Hedendaagse kunst in dialoog, diverse auteurs, Waanders Publishers, Zwolle en Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft, the Netherlands

1995

•     Jaargids 1996, diverse auteurs, 100 Jonge Nederlands Schilders, Living Art Publishers, Amsterdam

1994

•     Jaargids 1995, diverse auteurs, 100 Jonge Nederlandse Schilders, Living Art Publishers, Amsterdam

1993

•     Het omslag van Jeroen Olthof, tijdschrift Lokaal Bestuur, Wiarda Beckman Stichting, Amsterdam
•     1994 Guide, A Hundred Young Dutch Painters, diverse auteurs, Living Art Publishers, Amsterdam
•     Jaargids 1994, 100 Jonge Nederlandse Schilders, diverse auteurs, Living Art Publishers, Amsterdam
•     Europaprijs 1993, diverse auteurs, Museum voor Moderne Kunst, Oostende, Stadsbestuur, Oostende België

1991

•     Monumentale Iconen: Jeroen Olthof, Hein van Haaren, tijdschrift Pulchri, Schilderkunstig Genootschap Pulchri Studio, Den Haag

1990

•    Beroepskostenvergoedingen 1989, diverse auteurs, Stichting Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam
•     Beeldenstorm 1990, Zuidnederlandse Ontmoetingen – Beeldende Kunst 1990, tekst Paul Depondt, Stichting Zuidnederlandse Ontmoetingen, De Beyerd, Breda, Museum van Hedendaagtse Kunst, Antwerpen (MUHKA)

1989

•     Jeroen Olthof, monografie, tekstbijdrage Peter Marijnissen, uitgave Jeroen Olthof, Dordrecht
•     Chicago International Art Exposition, diverse auteurs, The Lakeside Group, Chicago, USA

1988

•     Jeroen Olthof, Triptiek: Lascaux, Potter en ik, tekst Elly Stegeman, De Stier van Potter, Voorstelling en Betekenis, Dordrechts Museum / Fries Museum, Leeuwarden, uitgave Vereniging Dordrechts Museum, Dordrecht

1986

•     Multiple Choice, tekst Moniek Peters, Artoteek Dordrecht, Dordrecht

Impressum datenschutzerklarung